Mladoboleslavský železniční spolek

Činnost

Činnost

(admin), 23. 6. 2014, Činnost, 1815 čtenářů

Něco málo z historie. Mladoboleslavský železniční spolek (MBŽS) vznikl zaregistrováním jako občanské sdružení dne 2. 11. 1994. Zakládajícími členy byli Pavel Kainrath a Martin Bárta. Působí tedy jako soukromá právnická osoba. V současné době má spolek 13 členů mezi nimiž nejsou jen zaměstnanci ČD, a. s. ale i zaměstnanci jiných firem v okrese.

Hlavní činností spolku je péče o motorový vůz M 131.1081. Roku 2001 získáváme Průkaz způsobilosti drážního vozidla a od té doby je možné se motorem svézt na různých akcích buď námi pořádaných či někým jiným. Dále vlastníme parní lokomotivu 423.0145, která je v současné době umístěna v muzejní expozici (pod střechou) Společnosti železniční výtopny Jaroměř. Roku 2002 jsme si pronajali topírnu na nádraží ve Skalsku a tím získali zastřešené stání pro motorový vůz.
Je i možnost si tento historický motorový vůz pronajmout na různé jízdy (např. školní a turistické výlety, svatby nebo různé jiné mimořádné události). V případě zájmu náš spolek veškeré potřebné formality zařídí a zajistí personální obsazení vozu. Stačí jen v dostatečném předstihu se ozvat na uvedené kontakty.

Další činností je společně se spolkem Zinopa údržba a občasný provoz drezín po zbylé trati ze Skalska do Chotětova (cca. 1,2 km). Zde je její stručný popis:

Místní dráha Skalsko - Chotětov neboli "Podkováňka"

Podkováňka

Z historie trati - hlavním důvodem pro výstavbu trati byl bezesporu jednodušší a rychlejší dovoz a odvoz surovin nákres trati ze Skalska do Chotětovaa výrobků do cukrovaru v Dolním Cetně vybudovaném roku 1868, poněvač koňské povozy již kapacitně nevyhovovaly. A tak po návrhu správní radě cukrovaru dne 27. listopadu 1879 bylo rozhodnuto o výstavbě dráhy z Chotětova do Dolního Cetna a byla započata potřebná jednání, 4. listopadu 1880 obdržela správní rada od c. k. okresního hejtmanství v Mladé Boleslavi povolení k započetí přípravných prací. Bezprostředně nato začalo vyvlastňování pozemků. Ihned poté co akcionáři získali obnos finančních prostředků potřebný pro stavbu vlečné dráhy bylo započato s pracemi a to dne 5. března 1881. Práce byly ukončeny a provoz zahájen 13. září 1881 s celkovými náklady 177 923 zl.
Roku 1894 po dohodě mezi velkostatkáři, obcemi a pivovarem v Podkováni byl získán kapitál k výstavbě trati ze Mšena do Dolního Stanice Podkováň ve 30. letech minulého století. V pozadí pivovar.Cetna a 16. dubna 1896 byla udělena koncese na výstavbu a provoz této tratě. Ke konci roku zakoupila Česká severní dráha vlečnou dráhu Chotětov - Dolní Cetno a přestavěla ji na místní dráhu (cca 8 úprav parametrů na trati). Provoz na tomto úseku byl zahájen 18. října 1897. Provoz v úseku Vrátno-Lobeč - Dolní Cetno zahájen 23. října 1897 a v úseku Vrátno-Lobeč - Mšeno pak 4. prosince 1897 (rozděleno jelikož nebyl dokončen klenutý viadukt v km 0,7). Celkové náklady činily 1 674 000 korun.
Provoz na obou tratích zajišťovala Česká severní dráha. Osobní doprava nebyla silná a nákladní doprava nejvíce ožívala na podzim při řepných kampaních. Přes rok se vozilo převážně uhlí, vápenec, stavební materiál a suroviny potřebné k výrobě piva pro pivovar v Podkováni.
Roku 1895 se ojevil první projekt místní dráhy Sudoměř-Skalsko - Dolní Bousov a roku 1904 byla udělena koncese ke stavbě dráhy. Z toho důvodu byla zrušena původní stanice Skalsko z roku 1897 a vybudovala se nová, cca o 1 km blíže ke Mšenu jako společná pro obě dráhy, 26. listopadu 1905 vypraven slavnostní parní vlak z nádraží Sudoměř-Skalsko a zajájen provoz na této trati. Roku 1908 došlo k zestátnění České severní dráhy, provoz převzala c. k. Správa státních drah. 1. ledna 1925 přechází dráha do vlastnictví Československého státu, který jí také Staniční budova v Dolním Cetně po bombardování v květnu 1945provozuje. Začaly probíhat rekonstrukce tratě, roku 1926 byla celá vyštěrkována.

Dolní Cetno po bombardování

Provoz do roku 1945 byl pravidelný, četnost spojů se měnila, většina provozu zajišťovala parní trakce, 25. února 1945 byl provoz na trati Skalsko - Chotětov zastaven a 9. května 1945 provedla německá letadla nálet na Dolní Cetno, svrhla deset bomb a jedna zasáhla a poničila první kolej stanice. Provoz na trati byl obnoven 20. května 1945.
Roku 1958 proběhla poslední řepná kampaň a cukrovar v Dolním Cetně byl zrušen. Se zrušením cukrovaru prudce klesla nákladní doprava a taktéž osobní doprava měla klesající tendenci. ČSD přestali trať udržovat a 31. května 1970 na ní zastavil osobní dopravu. 14. 10. 1970 byla v úseku Skalsko - Bezno zastavena i nákladní doprava vzhledem k velmi špatnému stavu traťového svršku. Bylo rozhodnuto o jejím zrušení k 1. 2. 1974. Poté byla trať převedena do majetku AZNP Škoda Mladá Boleslav, která ji v úseku Skalsko - Podkováň využívala k odstavování patrových vozů určených k přepravě automobilů. V současné době je trať v majetku obce Skalsko. Z celé trati zůstal "provozní" pouze úsek ze stanice Skalsko ke starému Skalsku. Snažíme se trať udržet v provozuschopném stavu aspoň pro provoz drezín. Jak se nám daří vidíte na fotografiích .... stálý boj s vegetecí.

Čerpáno se souhlasem autorů mj. z publikace Místní dráhy Skalsko - Dolní Cetno - Chotětov vydané roku 1997 Vydavetelstvím dopravní literetury Nymburk autorů Michala Roha a Radima Šnábla

 
 
 
 
 
Jaro 2004
 
Jaro 2004
 
Jaro 2004
 
Jaro 2004
 
Jaro 2004
 
Jaro 2004
 
Jaro 2004
 
Jaro 2004
 
Jaro 2004
 

Nejnovější komentáře
Odpověď prosím zadejte číslem.

Přidat komentář

K tomuto článku dosud nikdo nenapsal žádný komentář.

Novinky

RSSodebírejte RSS

Náhodné fotky

Setkání lokomotiv řady 354 v Lužné

150 let trati 030

MU 8.8.2020 (Střet na přejezdu s osobním autem)