Mladoboleslavský železniční spolek

Uspořádané akce

100 let trati Skalsko - Mladá Boleslav - Sobotka

(admin), 20. 8. 2005, Uspořádané akce, 744 čtenářů

Dne 26.10.1905 došlo ke slavnostnímu zahájení provozu na nové železniční trati Skalsko – Mladá Boleslav – Sobotka. Tato dopravní cesta byla otevřena i díky aktivitám soboteckého politika, vynikajícího národohospodáře a průmyslníka – Jindřicha G. Maštálky. Provoz na této trati směrem do Českého ráje přispěl významným způsobem k dalšímu rozvoji regionu.

V letošním roce jsme si připomněli již 100. výročí zahájení tohoto provozu. Zlatým hřebem programu byla jízda historického parního vlaku (423.041 + Ds + 4 x Ce + Ci + T 444.162) a motorového vozu M 131.1081 na trati Skalsko – Mladá Boleslav – Sobotka. V Sobotce byl po příjezdu soupravy improvizován obraz roku l905: na nádraží cestující uvítala dechová hudba, krojované skupiny v dobovém oblečení, baráčníci, vojáci, sokolové, připraveny byly krátké projevy o historii trati, projevy čestných delegací, jízdy kočáry aj., dobovou atmosféru dopnily průlety replik historických letadel. Do reality vrátilo, především mladší účastníky, vystoupení skupiny Maxim Turbulenc. Na zámku Humprechtu je možno shlédnout výstavu k tomuto výročí (výstava trvá do konce října, otevřeno kromě pondělí od 9 do 16.30 hodin) . Dále byla vydána brožura (možnost objednávky na dobírku za 100 Kč + poštovné zde) a řada suvenýrů, grafiky Jiřího Boudy, pohlednice, pamětní razítko aj. Účastníci jízd se mohli zúčastnit tradičního soboteckého posvícenského Jarmarku na náměstí či Festivalu řemesel na Děkanské zahradě. Pozvaní představitelé státních a regionálních institucí, vedení Českých drah, sponzoři a další byli přijati na městském úřadě, kde došlo k jejich dekorování a podpisu do městské kroniky, byli jim předány dárky a čestné Domovské listy města Sobotky. Účastníkům oslav na nádraží ve Skalsku byly předváděny historická vozidla, drezíny a parní stroje. Zvláštní vlak přívítali vzpomínkovou akcí na svém nádražíčku též občané obce Bukovno.

Oslavy proběhly pod patronátem ministra dopravy Ing. Milana Šimonovského, za účasti hejtmanů, senátorů a poslanců a představitelů měst a obcí jimiž naše železniční trať prochází. Ke spolupráci byli jako sponzoři přizváni i představitelé reprezentačních regionálních firem. Děkujeme těmto firmám, ale také státním institucím na všech úrovních za pomoc k úspěšnému zvládnutí nákladů této jubilejní akce. Mediálními partnery podílejícími se na propagaci byla televize, rozhlasové stanice i redakce novin

Další sponzoři

M.Preymesser logistika, obecní úřad Skalsko, Spedro Katusice, truhlářství HOLMAN-HAVRDA Líny 48, Austis Katusice, zemědělská společnost Katusice, zemědělská společnost Bukovno,
zemědělské družstvo Krásná Ves

Plakát 100 let trati Skalsko - Sobotka
 
 
 
 
Bukovno
 
Skalsko
 
 
Drezíny ve Skalsku
 
 
 
 
 
 
sponzoři akce
 

Nejnovější komentáře
Odpověď prosím zadejte číslem.

Přidat komentář

K tomuto článku dosud nikdo nenapsal žádný komentář.

Novinky

RSSodebírejte RSS

Náhodné fotky

S lokálkou kolem Humprechtu 2019 výletní historické vlaky o sobotách a nedělích od 3. srpna do soboty 7. září

Na Kokořínsko s párou

Spolek ZINOPA